Phostoxin

phostoxin
phostoxin
Cena:230.00
Dostępny
Do koszyka

Zwalcza większość szkodników przechowalni: jaja, larwy i formy dorosłe szkodników magazynowych, strakowca fasolowego, ukrytka mauretanskiego,
swidrzyka cygarowca, macznika młynarka, wolka zbozowego, omacnicy spichrzanki, kapturnika zbozowca, wolka kukurydzianego, mklika macznego, mola ziarniaka,
mola rodzynkowego, wolka ryzowego, spichlerza surynamskiego, rozkruszka drobnego, rozkruszka mącznego, maklika próchniczka i inne.